Spelen met data

Je hebt nu een installatie, betaalkoppeling, de look & feel en de modules om je fondsenwerving of crowd funding te starten. Laatste stukje: marketing met je data. Want je weet wat je wilt ophalen. En het systeem weet hoeveel er is opgehaald...Hieronder een toelichting op de zgn 'tokens'.

[Mollie:AantalDonaties.AantalDonaties] : In de database wordt na een retoursignaal 'geslaagd' van de betaalprovider gegevens bijgehouden. Dit token telt het aantal transacties op.

[Mollie:AantalDonaties.BedragDonaties] : In de database wordt na een retoursignaal 'geslaagd' van de betaalprovider gegevens bijgehouden. Dit token telt de bedragen op.

[Mollie:AantalDonaties.AantalLampjes] In de database wordt na een retoursignaal 'geslaagd' van de betaalprovider gegevens bijgehouden. In het scenario kostten lampjes 5 euro per stuk. Bij een betaling werd het bedrag (na aftrek eventuele bijdrage transactiekosten) gedeeld door 5 gedaan. Zo kun je dus zien hoeveel van de beoogde lampjes al zijn verkocht.

[Mollie:AantalDonaties.AantalLampjesNogBeschikbaar] : is het aantal beoogde lampjes - aantal verkochte lampjes.

In My Tokens zie je dat het streefaantal verkochte items erin vermeld staat, namelijk 10000. Als je dus geen 10.000 lampjes maar 5.000 items wilt verkopen, dan moet je die aanpassen in onderstaande code. 

SELECT COUNT([MP_Id]) AS AantalDonaties
,SUM(CAST([MP_Amount] as decimal(10,2))) AS BedragDonaties,
CAST(ROUND((SUM(CAST([MP_Amount] as decimal(10,2)))/5),0) as int) AS AantalLampjes,
CAST (10000 - ROUND((SUM(CAST([MP_Amount] as decimal(10,2)))/5),0) as int) AS AantalLampjesNogBeschikbaar
FROM Mollie
WHERE MP_StatusPAyment = 'paid'

[Mollie:ReturnURL] : hier in is de return url gedefinieerd waar je een bedankttekst kan vermelden.